pen

Zvýšení úhrady školného

Vážení rodiče,
od 1.9.2017 se zvyšuje úhrada školného v mateřské škole z 350,-Kč na 400,-Kč měsíčně.
Prosíme Vás o úpravu trvalých příkazů, opět do 1. dne v měsíci. Variabilní symbol dětem zůstává.
Celková částka činí 1100,-Kč (školné 400,-+ stravné 726,-).
Děkujeme