Co nabízíme

Logopedickou prevenci

V obou odděleních o děti pečují proškolené logopedické asistentky. Na základě depistáže odborného logopeda formou logopedických chvilek, skupinové i individuální práce s dětmi realizují dechová cvičení, sluchové hry, cvičení na motoriku mluvidel, rozvoj grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby, rytmizace a průpravná cvičení k artikulaci hlásek.

Kulturní představení pro děti

1 měsíčně zveme do školky divadélko. Snažíme se vybírat pestrý program, například klasické, loutkové divadlo, hudební, kouzelnické představení, hudební dílnu, zajímavý naučný program a další.

Cena : v rozmezí 40-50,-kč za představení

Canisterapie

1 měsíčně nás navštíví paní Holubová se svým pejskem boxerem Rockym- děti se zábavnou, hravou formou seznámí se životem pejska a péčí o něj, zbaví se ostychu či strachu, naučí se, co si mohou k pejskovi dovolit a co psím kamarádům vadí.

Cena: 20,-kč

Výuku angličtiny pro zájemce

1 týdně ve spolupráci s jazykovou školou Holmes English

Děti se seznamují s angličtinou formou příběhů, her, písniček, různých pokynů, poslechů a konverzace.

Cena : platba jazykové škole

Předplavecký výcvik pro zájemce

1 týdně v jarních měsících, 10lekcí

– výcvik je vedený kvalifikovanými a zkušenými instruktory Plavecké školy v Ústí nad Orlicí

– děti se učí základním dovednostem, které v budoucnu umožní plavání (překonání strachu, dýchání, potápění, ležení na vodě, splývání, plavání pod vodou, někteří i nad vodou…)

Cena: 535,-kč + doprava

Saunování s rituály pro zájemce

-1 týdně v období listopad-prosinec, celkem 10 lekcí

– pobyt v sauně vede zkušená instruktorka,v průběhu sanování děti zabaví pohádkami, říkankami, příjemnými relaxačními chvilkami, dechovými i protahovacími cvičeními s využitím vonných esencí. Děti se naučí správné návyky při pobytu v sauně, poznají příznivé účinky na jejich zdraví.

Cena : 300,-kč + doprava

Akce pro rodiče

V průběhu roku organizujeme tradiční akce jako jsou Mámo, táto pojď si se mnou hrát, Vánoční tvoření, Velikonoce v MŠ, Dílna s tatínky a další.

Výlety

Každý rok vybíráme výlet do zajímavého místa, vzhledem k věkovému složení dětí, do blízkého okolí. Výlet je vždy doplněn pro děti zajímavým programem.

Exkurze

Navštěvujeme podniky v blízkosti školky. Také rádi využíváme možnosti návštěvy v zaměstnání rodičů dětí. Zajímavé jsou i programy ekocentra Paleta Oucmanice.