Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Sluníčka a Broučci poznávají svět, 

který jsme zpracovali na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Náš program respektuje individualitu dítěte, jeho právo na hru a individuální tempo vývoje. Obsahově je členěn do 7 tématických celků s konkrétními záměry a cíli. Tyto celky jsou námětově dětem blízké.

Moje školka – Barevný podzim – Těšíme se na Vánoce – Zimní radovánky

Vítáme jaro – Máme se rádi – Svět kolem nás

K tématům připravujeme pro děti různé aktivity a tím podporujeme jejich vlastní tvořivost. Upřednostňujeme prožitkové učení, rozvíjíme smyslové vnímání. Zaměřujeme se na adaptaci dítěte, rozvoj sociálních vztahů, vytvoření základů slušného chování a mravních zásad.

 

Školka v klidné části

Školka v klidné části města v blízkosti lesa, velká zahrada s množstvím herních prvků, útulná budova a ochotný, milý personál – to je mateřská škola Pod Lesem. Školku navštěvuje 50 dětí ve dvou třídách Sluníček a Broučků. 

Zkušené učitelky

 

O děti se starají 4 zkušené kvalifikované učitelky a 2 provozní pracovnice.

 

Zdravý životní styl

 

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, dbáme, aby měly dostatek pohybových aktivit, dodržujeme pitný režim. Celým výchovně vzdělávacím procesem se prolíná ekologická výchova, ke které máme velmi dobré podmínky. Umístění školky v blízkosti lesa nám umožňuje realizovat časté aktivity v přírodě.