Kdo jsme

Školka v klidné části města v blízkosti lesa a velkou zahradou s množstvím herních prvků. Školku navštěvuje 50 dětí ve dvou třídách Sluníček a Broučků. O děti se starají 4 kvalifikované učitelky, 2 provozní pracovnice, školní asistentka a asistentka pedagoga.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Sluníčka a Broučci poznávají svět,

který jsme zpracovali na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Náš program respektuje individualitu dítěte, jeho právo na hru a individuální tempo vývoje. Obsahově je členěn do 8 tematických celků s konkrétními záměry a cíli. 

Moje školka – Podzim maluje – Slavíme – Nastal zas zimní čas – Volám tě, Sluníčko – “Já”, kam patřím – Svět kolem nás – Cítím se bezpečně

K tématům připravujeme pro děti různé aktivity a tím podporujeme jejich vlastní tvořivost. Upřednostňujeme prožitkové učení, rozvíjíme smyslové vnímání. Zaměřujeme se na adaptaci dítěte, rozvoj sociálních vztahů, vytvoření základů slušného chování a mravních zásad.

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, dbáme, aby měly dostatek pohybových aktivit, dodržujeme pitný režim. Celým výchovně vzdělávacím procesem se prolíná ekologická výchova, ke které máme velmi dobré podmínky. Umístění školky v blízkosti lesa nám umožňuje realizovat časté aktivity v přírodě.