Den ve školce

Provoz mateřské školy začíná v 6:30. Do 7 hodin se děti schází ve spodní třídě Broučků. Poté si odvádí učitelka Sluníčka do horní třídy. 

Do 9 hodin mají děti možnost výběru spontánních činností nebo částečně řízených činností učitelkou. 

V 8 hodin je připravena svačina ve třídě Sluníček. V 8:30 mají svačinku připravenou Broučci.

Od 9 do 9:30 probíhají činnosti řízené učitelkou. 

Od 9:30 do 11:30 se děti připravují na pobyt venku a pobývají na školní zahradě, případně se vydávají na procházky do blízkého okolí či lesa.

Od 11:30 do 12:15 obědvají Broučci, v 11:45 do 12:15 Sluníčka. 

Od 12:15 do 14:00 odpočívají děti na lehátku. Starší děti mají možnost se po kratším odpočinku věnovat aktivitám u stolečků.

Od 14 hodin mají děti připravenou odpolední svačinu a mohou se věnovat spontánním činnostem nebo činnostem řízeným učitelkou.

V 15:30 se děti schází ve třídě Broučků a v 16:00 končí provoz mateřské školy.