Den ve školce

Chtějí-li si děti pohrát s kamarády a zacvičit, něco vytvořit, přijdou do školky do 8.h

Při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče tzv. ranní úkol. Jeho cílem je především ulehčit vstup rodičů do třídy a předání dětí bez stresu a spěchu.

Od 8h je připravena svačinka, kterou si mohou děti vzít kdykoli do 8.30h. To paní kuchařka sklízí nádobí ☺.

8,45h po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat.

Když se děti seznámí s programem dne, zvolí si činnost z nabídky v centrech aktivit. V umožnění samostatně si zvolit činnosti v centrech aktivit, podporujeme zodpovědnost, samostatnost, aktivní účast, samostatné myšlení, radost a podporu zájmů.

Po ukončení činnosti se děti opět sejdou v kruhu – hodnotícím, kde mohou zhodnotit svou práci, co se jim povedlo či nepovedlo, nebo jestli by něco změnily. Kdo jim při práci pomohl a co se nového naučily, objevily.

Kolem půl 10 až 10h chodíme ven. Hrajeme si na zahradě, často i v lese. Občas jdeme na vycházku do okolí. Pobyt venku nešidíme a ve školce zůstáváme jen za špatného počasí.

V 11.30h obědváme. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.

Následuje odpočinek na lehátkách. Některé děti tráví v MŠ již 6 hodin a potřebují čas na odpočinek a odreagování od denních činností. Vedeme je tedy ke zklidnění a relaxaci.

Spinkáme podle potřeby, hodné nespavé děti paní učitelka (dle možností) nechá vstávat a samostatně tvořit, předškoláci se připravují do školy.

Ve 14h svačíme a pak podle počasí si jdeme hrát ven nebo zůstáváme ve třídě a vybíráme si hru, dle vlastního uvážení.