Spolupracujeme

ZŠ Třebovská

návštěvy dětí ve škole při vyučování a při přípravě do 1. třídy, pomoc školních dětí při akcích školky jako je Den dětí a Sportovní hry.

Speciálním pedagogickým centrem Kamínek

MŠ pracuje pod záštitou Mgr. Lenky Motlové v oblasti logopedické prevence

Pedagogicko psychologická poradna

 

ČČK Ústí nad Orlicí

výstavy pořádané ČČK, hravé dopoledne s první pomocí.

 

Firma Photodienst Brno

každoroční focení dětí

 

Výkupna léčivek Lukavice 

sběr citronové a pomerančové kůry

 

MISSIVA, Rtyně nad Bílinou

besedy, ekologicky šetrné úklidové prostředky

 

Veškerá naše činnost se opírá o spolupráci s rodiči.