Změny školního řádu účinného od 1.1.2021

Nové body ve školním řádu účinného od 1.1.2021:
(celé znění v dokumentech)

2.5 Distanční forma vzdělávání

– Distanční forma vzdělávání probíhá z důvodu:
– krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření.
– z důvodu nařízení karantény.

– Je povinná pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny těchto dětí v mateřské škole.

– Komunikace s rodiči probíhá na Google účtu školy. Zde se rodiče mohou informovat na průběh vzdělávání a podávat informace o podmínkách dítěte a to prostřednictvím emailové adresy třídy slunicka@mspodlesem.cz
Tato adresa slouží pro komunikaci pouze v případě distanční výuky.

– Vzdělávání probíhá v prostředí Google učebny, kde jsou každý týden v pondělí umístěny inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí nazvané stejně, jako témata týdnů probíhajících při vzdělávání v mateřské škole.

– Google učebna také zajišťuje zpětnou vazbu. Rodič po společné aktivitě odešle učitelce foto aktivity. Může zde komunikovat ohledně průběhu i výsledku činnosti a požádat učitelku o radu či pomoc.

– Pokud dítěti neumožňuje zdravotní stav účastnit se distančního vzdělávání, je povinností rodiče jej omluvit prostřednictvím určeného emailu slunicka@mspodlesem.cz.

– V případě uzavření mateřské školy je nabízena účast distančním způsobem i pro mladší děti. Tato však není povinná. Kontaktní email broucci@mspodlesem.cz.

– Pokud rodina dítěte nemá možnost účasti na vzdělávání prostřednictvím Google učebny, domluví se s učitelkou o jiném způsobu, např. docházení pro kopírované materiály a zasílání námětů na emailovou adresu.

2.6.Podmínky krizové komunikace

– Důvodem může být nenadálá situace vedoucí k přerušení provozu mateřské školy či vyhlášení karantény.

– Mateřská škola oznámí skutečnost zákonným zástupcům formou SMS a poté rozešle prostřednictvím Google účtu školy emaily s podrobnými závaznými informacemi pro rodiče.

– Tyto emaily jsou rozesílány na email dítěte vytvořený pro potřeby komunikace s mateřskou školou (příjmení dítěte.jméno dítěte@mspodlesem.cz).

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY AKTIVOVALI EMAILY DĚTÍ A ZAPSALI SE DO TŘÍD!