Zápisy do MŠ AKTUÁLNĚ

Vzhledem k vývoji mimořádných opatření a opatřením ministra školství bude letos zápis do naší MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín 5.5.2020

Prosíme všechny rodiče, aby přihlášky= žádosti o přijetí do MŠ a potřebné náležitosti  v tento termín přinesli do MŠ. Zde bude volně přístupná schránka, kam všechny dokumenty v obálce označené jménem vašeho dítěte vložíte.

Nutné dokumenty (obsah obálky) jsou :
1. vyplněná žádost
2. čestného prohlášení k očkování
3. kopie očkovacího průkazu dítěte
4. kopie rodného listu dítěte

Dokumenty jsou závazné, vyplývají z opatření ministra MŠMT. Nelze např. místo kopie očkovacího průkazu pouze vypsat seznam očkování a podepsat. Prosíme, respektujte a odevzdejte všechny. Museli bychom Vás vyzývat k dalšímu doložení.

Žádost i prohlášení stáhnete v elektronickém předzápisu.

Můžete také využít další možnosti pro předání dokumentů, které oznamte MŠ předem telefonicky.
– datová schránka školy
– e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
– pošta

Upřednostňujeme však  vložení do schránky v MŠ z těchto důvodů:
Předcházíme neplatnosti zaslaných elektronicky nepodepsaných dokumentů. Většina rodičů nemá vlastní datovou schránku s elektronickým podpisem-právnická osoba není možná, email není bezpečná cesta a opět musíte vlastnit elektronický podpis. Pošta- jdeteli do MŠ nebo na poštu je jedno a školka nemusí čekat, zda dojde dopis, za jehož doručení jste zaplatili.

V případě jakéhokoli dotazu volejte paní ředitelku Ivu Vávrovou na telefoním čísle 736 503 579.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X.XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

Upozornění!!! Náš IT technik zveřejnil omylem na stránkách MŠ kriteria pro přijetí do MŠ, která nejsou v souladu se zákonem. Ředitelka včas tyto opravila, ale unikla neveřejná verze. Prosíme za prominutí a respektování zákonných kritérií.V současné době jsou již zveřejněna správně.