Zápis – rozhodnutí

Ředitelka MŠ oznamuje, že vzhledem k okolnostem vzniklým v průběhu přijímacího řízení se předpokládaný termín rozhodnutí odkládá (v zákonné lhůtě) na 30.5.2018.
Všem žadatelům o přijetí do MŠ touto cestou děkujeme za trpělivost. V případě potřeby kontaktujte paní ředitelku Ivu Preclíkovou telefonicky.