V úterý 19.10 v Mateřské škole proběhne logopedická depistáž.