V úterý 10.5. a ve čtvrtek 12.5. od 16:00 jsme si spolu s dětmi připravily besídku pro maminky v Mateřské škole.

v úterý 10.5. se bude konat besídka u Sluníček a ve čtvrtek 12.5. u Broučků