Ukončení karantény a provoz MŠ

Milí rodiče,

děkujeme za spolupráci při vyřizování karantény. Jak všichni víte, je vaší povinností dávat vědět MŠ informace o zdravotním stavu dítěte. Ne vždy však víme, že pozitivní dítě zůstalo doma, někteří ověří antigenem a na PCR ani nejdou, školce nic nenahlásí. Pak ale nastane to, že dítě , které sice nemuselo mít příznaky před vypuknutím choroby, nakazilo další. Buďte, prosím, v této věci zodpovědní nejen k sobě a svému dítěti, ale i k ostatním. V pondělí nám končí karanténa. Mohou se vrátit děti i učitelky a všichni se těšíme, že vše bude zase normální. Proto nebudeme vyžadovat doporučené roušky po dobu dalších 5 dní. Vzhledem k nízkému věku dětí a jejich hygienickým návykům má opatření svá úskalí a je pouze doporučeno. Na co ale budeme a musíme důsledně dbát, je sledování zdravotního stavu vašich dětí. Žádná rýma, kašel, průjem… nemají ve školce místo. Ohrožují všechny a v případě pozitivity ochromují chod celé školky. Nejen vy, ale i ostatní rodiče musí chodit do práce. Nejen vy, ale i ostatní rodiče mají starost o zdraví svých blízkých. Důsledně tedy nepřijímáme děti s jakýmikoli příznaky a pokud je zjistíme v průběhu dne (i při ranní hře), voláme vám a vaší povinností je si dítě vyzvednout (dále by mělo být 5 dní doma nebo absolvovat PCR test negativně). Tento fakt je jasně daný a nedodržení může vést k vyloučení dítěte z MŠ. Nechceme, aby tato věta byla brána jako výhružka, ale je nutné, zopakovat pravidla, pokud někteří mají tendenci je rozvolňovat. Dodržování pravidel učíme naše děti a všem nám dělá radost, když je zvládají. Pevně věřím, že jsme schopni nastavená pravidla dodržovat i my dospělí. Děkuji tedy za zodpovědnou spolupráci Iva Vávrová