Sluníčka jdou do divadla

27.11. středa v 7,45h. budou Sluníčka odcházet na autobus (děti doma nasnídány) a pojedou do divadla na představení v 8,30h. Jak to bylo na nebi , svačinku dostanou děti v divadle, návrat na oběd.