Školní stravování

Na dotaz rodiče:

Na základě vyhlášky o školním stravování mají děti nárok na stravu v MŠ v době docházky a  to i 1. den nepřítomnosti. Po té je důležité stravu odhlásit!!! Zaneseno ve školním řádu i řádu výdejny MŠ.
Další dny (2.den nepřítomnosti) obědy již nejsou dotované. V praxi rodiče toto respektovali- školní řád i vyhlášku a další dny děti vždy odhlašovali.
V současné době se množí porušování řádu, rodiče své děti neodhlašují a chtějí si vyzvedávat obědy i následující dny. Vzhledem k této skutečnosti upozorňujeme, že budeme účtovat za následující dny oběd bez dotace= 65,-Kč. Rodičům, dále připomínáme, že tyto obědy si dle řádu i na základě hygienických opatření mohou vyzvednout pouze v době od 10,45 do 11h. V jiný čas oběd nebude vydán.

Tato pravidla probíráme každý rok na schůzce s rodiči v září, dokumenty máte k dispozici k nahlédnutí pod jídelním lístkem v průběhu celého roku.
            Dále upozorňujeme rodiče, že prohřeškem proti řádu je i neuhrazení stravného. Rodič, který neuhradí stravné a pak neodhlašuje své dítě ze stravy, porušuje pravidla a jeho dítě může být vyloučeno z mateřské školy.

                                                              Iva Vávrová, ředitelka školy