Školné a stravné pro rok 2020/2021

Školné na rok 2020-2021 zůstává 400,-Kč/měsíc.
Cena stravy vzhledem k nárůstu cen zejména ovoce a zeleniny je navýšena o 3,-Kč. Viz kalkulační list školní jídelny.
Prosíme proto o úpravu vašich platebních příkazů:
Děti, které dosáhnou ve školním roce 2020-21 3-5let 1200,-Kč.
Děti, které dosáhnou ve školním roce 2020-21 6let 800,- Kč (nehradí školné)
Děti, které dosáhnou ve školním roce 2020-21 7let 900,-Kč (nehradí školné)

Úhradu zasílejte včas, prosíme, nezapomínejte uvést variabilní symbol dítěte. Děkujeme