SETKÁNÍ RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ S UČITELKAMI ZŠ.

Ve středu 31. 1. v 15, 30 h. se ve školce koná SETKÁNÍ RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ S UČITELKAMI ZŠ.