Schůzka pro rodiče

9.9.2020 v 16h
zveme rodiče do MŠ k projednání aktuálních otázek
Program:
1. Školní řád + možná opatření COvid 19
2. Denní režim a využívání školní zahrady
3. Založení sdružení rodičů při MŠ
4. Diskuse
Schůzka proběhne na zahradě MŠ, bez účasti dětí (z důvodu bezpečnosti).

Těšíme se na vaši účast  kolektiv MŠ