Saunování

Ve čtvrtek 2. 11. začínáme se saunováním. Děti, které jedou do sauny přiveďte do MŠ nejpozději v 7, 30 h.

S sebou:

  • batůžek
  • ručník
  • gumové pantofle.

Sauňáci se budou scházet každý čtvrtek ve třídě Sluníček, ostatní děti půjdou do třídy Broučků.