Přerušení provozu MŠ na základě krizového opatření vlády 1.3.- 21.3.2021

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Mateřská škola zahajuje dnem 1.3.2021 distanční výuku dětí, pro předškoláky povinnou.
Každé pondělí odpoledne najdete v Učebně na Google účtu náměty na činnosti dětí. Přihlásíte se na Google účtu emailem vašeho dítěte (novak.jan@mspodlesem.cz)
Rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání žádáme o vyzvednutí pracovních sešitů, které budete kromě námětů využívat také (učitelkám budete posílat foto vypracovaných zadání).Předáme nejlépe 1. 3. nejpozději 5.3.2021 od 8 do 13h každý den.

Komunikace rodičů a školy bude probíhat prostřednictvím emailové adresy třídy slunicka@mspodlesem.cz a broucci@mspodlesem.cz. Zde se rodiče mohou informovat na průběh vzdělávání a podávat informace o podmínkách dítěte.

Pro péči o děti zákonných zástupců vykonávajících tyto profese:
⦁ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
⦁ zaměstnanci obecní policie,
⦁ zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
⦁ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
⦁ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
⦁ sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
⦁ sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
⦁ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
⦁ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
⦁ zaměstnanci Finanční správy České republiky,
⦁ příslušníky ozbrojených sil,
⦁ zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
⦁ pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
⦁ zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
⦁ zaměstnanci zařízení školního stravování,
⦁ zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
⦁ zaměstnanci České pošty, s. p.
byla vybrána Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348.
V případě potřeby kontaktujte  mslentilka.zastupkyne@gmail.com