Prázdninový provoz

Mateřská škola bude otevřena od 1.do 10.července a od 24.do 31. srpna. Žádáme rodiče, kteří počítají s pobytem svého dítěte v MŠ, aby jej přihlásili k docházce a to sdělením učitelce v MŠ nebo SMS zprávou na tel čísle 736 503 578 (odhlašování obědů). Prosíme o uvedení přesného termínu docházky dítěte do 25.6.2020. Jde nám především o zásobování kuchyně. Děkujeme
Připomínáme: V době prázdnin je školné vyčísleno na 100,-Kč za každý započatý týden. Proto pozor, pokud dítě přihlásíte a pak se rozmyslíte, NEZAPOMEŇTE ODHLÁSIT. Platili byste nevyzvednutý oběd a 100,-Kč. Stravné a školné vybíráme v době prázdnin v hotovosti při příchodu dítěte.