Nábor ZUŠ

V úterý 9. dubna v dopoledních hodinách navštíví naši školku paní učitelka ze Základní umělecké školy Jaroslava Kociana.

Bude pracovat s předškoláky, pozorovat jejich hudební schopnosti a na základě toho vytipuje děti, které by mohly v budoucnu

hudební obor v ZUŠ navštěvovat.