Muzikoterapie 31.1.

Muzikoterapeutka Lenka Hradecká přijíždí do školky s tradičním programem, který děti vždy zaujme.
Interaktivní hudební příběhy s prvky environmentální výchovy a muzikoterapie. Děti se hravou formou seznámí s netradičními etnickými hudebními nástroji z celého světa. Jsou do příběhu zapojeny – tancem, hrou na nástroje, zpěvem i krátkou relaxací…V programu je kladen důraz na rozvoj představivosti jako kompenzace současného vlivu moderních technologií na děti. Skrze společný prožitek dochází též k upevnění pozitivních vztahů ve skupině.