Logopedická depistáž

15. 10. dopoledne proběhne  v naší školce logopedická depistáž. Paní logopedka Mgr. Říhová ze SPC Kamínek přijde zjistit, jak nám to mluví. Depistáž je určena dětem od 3,5 roku, které nenavštěvují klinického logopeda.