Logopedická depistáž

V úterý 11. 10. bude od 8, 30h. probíhat v MŠ logopedická depistáž. P. logopedka ze SPC bude pracovat s vytipovanými dětmi, aby odhalila možné vady řeči a doporučila postup pro jejich odstranění. Rodiče, jejichž dětí se to týká, byli informováni.