Logopedická depistáž

31.10. v dopoledních hodinách navštíví školku klinická logopedka paní Mgr.Lenka Říhová. Na základě vašeho souhlasu zhodnotí děti po stránce řečových schopností a poradí, jak postupovat dále při jejich rozvoji. Také dopoledne bude v MŠ Hallowen – karneval a děti si mohou přinést masky.