Konzultace s rodiči předškoláků

V průběhu měsíce ledna probíhají individuální konzultace s rodiči předškoláků,
týkající se školní zralosti. Termíny pro ty, kterých se to týká, máte v emailových schránkách vašich dětí.