Konec roku a prázdninový provoz

Vážení rodiče,
30. června končí školní rok,
přejeme vám i vašim dětem krásné prázdniny plné sluníčka, nových zážitků a odpočinku. Děkujeme za společně strávený rok. Mateřská škola je první institucí, se kterou se v životě s dítětem setkáváte. Děkujeme za ochotu naslouchat, pomáhat si. Vážíme si vaši důvěry a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv mateřské školy

Pokud nejste přihlášeni na prázdninový provoz, prosíme, odneste si všechny věci ze šaten domů.
V průběhu prázdnin budeme malovat a proběhne, ze strany zhotovitele, dlouho odkládaná reklamace herních prvků na zahradě školky.

Provoz mateřské školy v červenci 1.- 8.7. a v srpnu 22.-31.8. je od 6.30 do 16.00 hodin.
Přihlášené děti budou využívat pouze třídu a šatnu Broučků.
Platba proběhne v den nástupu dítěte v hotovosti a činí : školné 115,-Kč za každý započatý týden (i jeden den v MŠ např. 1.7.) a stravné 38,- Kč na den. Prosíme, připravte si přesnou částku.
Děkujeme