Informační schůzka

Informační schůzka pro všechny rodiče,  se koná 24. 9. 2019 v úterý od 16 hodin v MŠ
Program: 1. Chod školky a školní řád
2. Vzdělávání dětí a Školní vzdělávací plán
3. Nové aktivity ve školce- chov slepic zakrslých rousných
4. Přehled akcí školky a možnost zapojení rodičů
5. Finanční příspěvky rodičů na akce
6. Další podněty,diskuse

Na vaši účast se těší kolektiv školky

Vzhledem k povaze akce, nutnosti projednat dané body programu, žádáme rodiče o jejich účast bez dětí. Děkujeme