Info o úhradě školného a akcí

Milí rodiče, v měsíci březnu byl přerušen provoz ze strany MŠ, proto budeme vracet za tento měsíc poměrnou část 200,- kč.
Pokud neotevřeme v dubnu, vrátíme vám na účet celou uhrazenou částku. Nevíme, kdy se otevře, možnosti:
1. otevřeme na část měsíce = opět vracíme poměrnou část.
2. otevřeme na celý měsíc= řídíme se směrnicí MŠ. Pokud nebudete posílat dítě do MŠ celý měsíc, musíte požádat písemně MŠ o snížení školného (bude vám vrácena částka 200,-kč). Bez písemné žádosti je vaší povinností uhradit školné celé, tedy 400,-Kč. Prosíme o odevzdání žádosti v daném měsíci co nejdříve. Po ukončení měsíce není možné požadovat snížení zpětně. Školné je nedílnou součástí rozpočtu školy ( Odpověď na dotazy rodičů: Není určeno na platy učitelů, hradí se z provoz- úklidové prostředky, materiál….).
MŠ ruší i všechny akce do konce školního roku, příspěvky rodičů budou vráceny. Způsob bude upřesněn po otevření MŠ na základě aktuálních podmínek.
Fotografie z karnevalu dosud nebyly objednány. ( Vzhledem k časovým podmínkám nereagovali všichni rodiče). Opět dořešíme po otevření MŠ.