Dne 1.2. v 15:30 pro vás Mateřská škola připravila setkání s učitelským sborem Základní školy Třebovské. Dozvíte se vše potřebné k nástupu do školy vašich dětí a zodpovězení vašich případných dotazů.