Canisterapie ve třídě Sluníček

V pondělí 19. března proběhne canisterapie ve třídě Sluníček. Přihlášené děti v tento den platí 20 Kč.