canisterapie

Canisterapie proběhne 24. května u Broučků a 1. června u Sluníček. Od přihlášených dětí vybíráme v tento den 20 Kč.