15.4.2019 brigáda rodičů – příprava na revitalizaci školní zhrady – za účast všem děkujeme