Třídy podle věku

V průběhu letošních prázdnin jsme se vrátili do naší staré budovy s novou tváří. Při této příležitosti jsme se rozhodli pro změnu v rozdělení dětí do tříd. Dosavadní smíšené třídy nahradily třída mladších dětí- Broučků a třída dětí starších- Sluníček. Věříme, že toto uspořádání přinese výhodnější podmínky pro rozvoj a spokojenost dětí.