Pasování předškoláků

15,30h. v MŠ divadlo JOJO a loučení se s předškoláky